Pertanyaan & Keterangan Lanjut

Pengarah
Unit Endowmen, Bhg. Pemajuan
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Universiti Teknologi Malaysia
Blok R02 Jalan Ladang
81310 Johor Bahru, Johor

Tel. 07-5531043 / 31024 / 30283
HP: 019-5031043 / 019-7270158 / 012-7721037
Emel: endowmen@utm.my