Soalan Lazim


Berikut ialah kategori orang awam/Perniagaan/Syarikat (SYT) yang dibenarkan untuk mendaftar di Portal UTMeBid:
i) Individu: Penduduk Tetap Malaysia (PTM) dan Orang Awam Malaysia (MAL) yang berumur 18 tahun dan ke atas.
ii) Perniagaan/Syarikat: Perniagaan/Syarikat yang berdaftar.


Individu/Perniagaan/Syarikat yang layak mestilah mempunyai rekod atau transaksi di dalam sistem.


Individu/Perniagaan/Syarikat yang layak yang tidak mempunyai rekod atau transaksi di dalam sistem. Sila kemukakan salinan dokumen pengenalan diri mengikut kategori:
i) Individu
a. Satu salinan kad pengenalan/sijil kelahiran/resit pengenalan sementara yang masih berkuat kuasa/ No. Passport / No. Tentera pemohon.
ii) Perniagaan pemilik tunggal atau perkongsian:
a. Satu salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan - Borang D (nama syarikat,maklumat dan maklumat pemilik); atau
b. Satu salinan Lesen Perniagaan (Sabah dan Sarawak sahaja)
c. Surat wakil syarikat sekiranya wakil syarikat yang hadir untuk membuat pendaftaran.
iii) Syarikat Sdn. Bhd:
a. Satu salinan Borang 9 atau Borang 13 dan Borang 49 atau Borang Seksyen 58.
b. Surat wakil syarikat sekiranya wakil syarikat yang hadir untuk membuat pendaftaran.
iv) Pertubuhan atau Koperasi atau Badan Profesional:
a. Satu salinan Sijil Pendaftaran Pertubuhan atau Koperasi atau Badan Profesional.
v) Surat rasmi asal permohonan bidaan nombor pendaftaran bagi Agensi Kerajaan / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun.
* Sila pastikan anda telah menerima email pengesahan daripada Sistem UTMeBid sebelum membuat capaian sistem. Anda juga disarankan menggunakan akaun emel yang aktif dan peti masuk yang sedia menerima sebarang notifikasi.


Orang awam atau pengguna portal UTMeBid disarankan menggunakan emel jenis Yahoo dan Gmail yang aktif bagi memudahkan penerimaan sebarang notifikasi daripada Sistem UTMeBid.


Sebarang kemaskini maklumat peribadi kecuali nombor kad pengenalan tidak boleh dibuat didalam portal UTMeBid tetapi selainnya boleh dikemaskini sekiranya status permohonan masih belum selesai. Sekiranya status permohonan telah selesai sebarang kemaskini rekod tidak dibenarkan kemaskini.


Orang awam atau pengguna portal UTMeBid disarankan untuk menggunakan browser Chrome Version 73, Internet Explorer 11, Android Version 6 atau IOS 10 dan ke atas untuk paparan yang lebih baik.


RM 10.00 akan dikenakan sebagai yuran perkhidmatan bagi setiap nombor pendaftaran yang dibida. Bayaran berkenaan merupakan hasil Kerajaan dan tidak akan dikembalikan.


Tempoh Bidaan untuk satu (1) siri nombor pendaftaran kenderaan berlangsung selama 5 hari dan tamat pada pukul 23:59 Hrs pada hari terakhir tarikh bidaan. Waktu bidaan diambil kira sepanjang tempoh bidaan berlangsung dan bukannya pada waktu bayaran bidaan pada pihak bank.
* Pembida digalakkan untuk membuat bidaan awal bagi memastikan semua proses berjalan lancar. Elakkan aktiviti bidaan pada saat akhir bagi mengelakkan gangguan bayaran.


Tiada deposit diperlukan tetapi pembida harus membayar harga minima atau lebih dari harga minima bagi setiap kategori nombor kenderaan yang dibida pada kali pertama.


Setiap nombor kenderaan memerlukan satu bayaran minima mengikut jadual di bawah :


Kategori Nombor Harga Rizab
Bernilai Utama RM200,000.00
Menarik 2 Digit RM15,000.00
Menarik 3 Digit RM10,000.00
Popular 4 Digit RM7,000.00
Popular 2 Digit RM3,000.00
Popular 3 Digit RM2,500.00
Popular Khas RM2,000.00
Popular 4 Digit RM2,000.00
Semasa 3 Digit RM1,500.00
Semasa 4 Digit RM1,000.00

Setiap amaun bidaan pertama yang dibida mestilah sama atau melebihi harga minima yang ditetapkan mengikut kategori.
Peningkatan minima bidaan adalah 5% dari amaun harga minima mengikut kategori nombor dengan ketiadaan had untuk peningkatan maksimum.
Formula :
5% X Harga Minima Bidaan = Kenaikkan Harga Minima
Harga Minima Bidaan + Kenaikan Harga Minima = Jumlah Bidaan


Tiada had untuk membida. Walau bagaimanapun, setiap individu hanya layak menjadi pemenang untuk maksimum tiga (3) nombor kenderaan manakala bagi Perniagaan/Syarikat adalah lima (5) nombor kenderaan bagi setiap siri.


TIDAK. Pembida tidak dibenarkan menarik balik bidaan sepanjang tempoh bidaan berlangsung.


Ya. Bayaran yuran perkhidmatan perlu dijelaskan sebanyak RM10.00 setiap nombor bidaan melalui FPX atau Kad Kredit.


Ada dua cara melalui:
i) Electronic Fund Transfer (EFT), (AMBANK ISLAMIC BERHAD - 8881 0209 83100 - UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA)
ii) Kad Kredit.


Pembida harus menyemak bidaan semasa sepanjang tempoh bidaan dibuka.


Keputusan bidaan rasmi akan dikeluarkan dalam tempoh 24 jam selepas bidaan tamat bergantung kepada transaksi dengan pihak bank.


Sistem akan menghantar emel makluman kepada pembida untuk memaklumkan status bidaan samada berjaya atau gagal. Keputusan bidaan juga boleh dilihat di portal UTMeBid melalui carian semakan nombor kenderaan yang dibida sahaja.


Pembida hanya boleh melakukan pembayaran bidaan melalui kad kredit tempatan dan kad debit tempatan ((Malaysia Issuer)) sahaja.


Pembida boleh menggunakan lebih dari satu kad kredit atau kad debit untuk membuat tambahan bidaan.


Jika bidaan berjaya, amaun bidaan akan ditolak dari kad kredit/ kad debit pembida dengan serta merta.


Pembatalan transaksi oleh pihak bank akan dilakukan dan amaun akan dikreditkan semula ke kad kredit atau kad debit pembida. Tiada caj yang akan dikenakan.


Amaun penyelesaian bayaran akan dikreditkan ke kad kredit pembida dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja manakala bagi penggunaan kad debit bayaran akan di kreditkan dalam tempoh 14 hari bekerja bergantung kepada bank pengeluar kad kredit / kad debit (issuer).


Sekiranya terdapat sebarang masalah yang melibatkan kad kredit / kad debit, pembida boleh terus berhubung dengan bank pengeluar kad kredit / kad debit (issuer).


Pemenang boleh hadir sendiri ke JPJ (WANGSA MAJU WILAYAH PERSEKUTUAN DAN TAMAN DAYA JOHOR BAHRU SAHAJA) ataupun mana- mana wakil pemenang dan perlu membawa dokumen seperti dibawah:
i)Cetakan E-mel Surat Keputusan Berjaya Bidaan.
ii) Salinan Kad Pengenalan/Salinan Identiti Pengenalan Syarikat


Tempoh akhir bagi pendaftaran nombor kenderaan adalah 12 bulan dari tarikh pengeluaran Surat Tawaran.


Surat Tawaran yang diberikan akan dianggap luput dan tidak sah. Bayaran yang telah dibuat TIDAK akan dikembalikan dan menjadi hasil Kerajaan.


Nombor pendaftaran kenderaan yang dimenangi akan ditarik balik tanpa sebarang notis dan bayaran yang telah dibuat TIDAK akan dikembalikan dan menjadi hasil Kerajaan.


Nombor kenderaan yang dimenangi boleh ditukar nama kepada keluarga terdekat sahaja iaitu ibu/bapa/suami/isteri/ adik beradik/anak dengan mengemukakan sijil kelahiran, sijil nikah dan dokumen lain yang berkaitan ketika membuat pendaftaran kenderaan. Pertukaran nama melibatkan Syarikat/ Pertubuhan/ Koperasi TIDAK dibenarkan.


Permohonan lanjutan tempoh pendaftaran TIDAK dibenarkan.


Pembida boleh menetapkan semula kata laluan dengan memilih e-mel yang didaftarkan melalui cara berikut:
i) Ketik lupa kata laluan pada skrin log masuk.
ii) Kemudian masukkan nama alamat e-mel yang didaftarkan.
(iii) Ketik pada ruangan saya bukan robot.
(iv) Ketik butang hantar
(v) Mesej akan dihantar pada e-mel berdaftar pembida dan ikuti arahan selanjutnya pada skrin berkenaan.


Klik https://jpjebid.jpj.gov.my/ebid/main/contact untuk Maklumat Perhubungan


Klik Panduan.PDF untuk Panduan Pengguna


Wang bidaan pembida yang tidak Berjaya akan dikembalikan sepenuhnya dalam tempoh tidak lebih tujuh (7) hari bekerja.


Staf, pelajar, alumni dan pesara UTM yang berjaya membida nombor pendaftaran khas ‘UTM’ akan mendapat rebat 5% daripada harga bidaan.


Rebat boleh dituntut dengan menggunakan borang yang disediakan beserta dokumen yang diperlukan dan dihantar kepada Unit Endowmen, UTM.


Pembida akan dapat melihat kedudukan (ranking) bidaannya bagi sesuatu nombor.


Pembida yang memberi maklumat palsu terpaksa menanggung akibat daripada pemalsuan maklumat yang diberi sehingga menyebabkan nombor pendaftaran yang berjaya dibida tidak dapat didaftarkan dan tindakan undang-undang akan diambil ke atasnya.


Pembida yang Berjaya tidak boleh membatalkan bidaannya dan tiada pemulangan wang bidaan kepada pembida yang berjaya.


Nombor pendaftaran khas ‘UTM’ boleh didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Jalan, Taman Daya, Johor Bahru dan Jabatan Pengangkutan Jalan Wangsa Maju, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.


Boleh dipinda milik kepada keluarga terdekat sahaja (suami, isteri, anak, ibu bapa, dan adik-beradik) dengan menggunakan borang yang disediakan dan caj bayaran sebanyak RM100.00 bagi setiap satu proses pindah milik.


Keputusan pembida yang berjaya akan dimaklumkan selewat-lewatnya tiga (3) hari selepas tempoh bidaan ditutup dan boleh dilihat di laman web http://bida.utm.my dan https://endowmen.utm.my.


Nombor pendaftaran khas ‘UTM’ boleh didaftarkan sebaik pembida yang Berjaya mendapat surat keputusan bidaan daripada UTM.


Pembida yang berjaya akan mendapat surat keputusan bidaan melalui emel pembida selewat-lewatnya tiga (3) hari selepas tempoh bidaan ditutup.


Harga terendah bagi sesuatu nombor adalah harga rizab sahaja, dan harga bidaan seterusnya adalah ditambah 5% dari harga rizab. Contoh: Jika harga rizab nombor UTM 2019 adalah RM1,000, maka pembida pertama harus membida dengan harga RM1,000.00, pembida kedua RM1,050.00, pembida ketiga RM1,100.00 dan seterusnya.


Boleh.


Tiada had individu atau syarikat untuk membida nombor pendaftaran khas ‘UTM’, tetapi individu hanya dibenarkan memiliki tiga (3) dan syarikat lima (5) nombor pendaftaran khas berdasarkan nilai tertinggi nombor yang dibida.